Theatergroep Playback

Theatergroep PlayBack ontwikkelt en speelt interactieve en educatieve voorstellingen over onderwerpen als (online) pesten, alcohol & drugs, geld & imago, mentaal welbevinden en (online) shaming voor jongeren, ouders en docenten.

Ik schreef teksten voor hun communicatiemiddelen zoals de website, lesmaterialen en brochure.